افغانستان کشور زنان نیست

در هفته‌های گذشته موجی از محدودیت‌های تازه علیه زنان ایجاد شد. زنان در کابل از حضور در اماکن عمومی مثل پارک‌ها و باشگاه‌ها منع شدند. پالیسی‌هایی طالبان علیه زنان فرقی با زندانی کردن آن‌ها ندارد…

طالبان ضربهٔ دیگری به زنان می‌زند

در افغانستانِ طالبان، دختران بالغ نباید درس بخوانند. زنان جوان نباید چیزی بیاموزند. زنانْ مصرفِ دیگری دارند. کنترلِ بی‌امان بر آیندهٔ‌شان، آرزوهای‌شان، و بدن‌های‌شان؛ کاری که از پارسال به تدریج اجرا شده است…

طالبان تاکتیک‌های خود را عوض می‌کنند، چون مصمم‌اند زنان را سرکوب می‌کنند

رهبران طالبان، زنان و دختران را سرکوب می‌کنند تا بتوانند بر جامعهٔ افغانستان حکومت کنند. سلطه بر زنان آن‌چنان در استراتژی حکومتی آن‌ها ریشه دارد که حاضرند از کسب مشروعیت بین‌المللی و میلیون‌ها دالر کمک بین‌المللی چشم‌پوشی کنند…

افغانستانِ مردانهٔ طالبان؛ واقعیت زنانه

بیشتر کشورهای جهان طالبان را تحریم کرده‌اند و امارت اسلامی آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند، و بسیاری از این کشورها دلیل اصلی این کار را رفتار طالبان با زنان عنوان کرده‌اند. این می‌تواند ابزار مهمی برای فشار بر طالبان باشد…

جنگ طالبان علیه دختران شدت می‌گیرد؛ دختران اما میدان را خالی نمی‌کنند

طالبان هیچ ارزشی برای قانون اساسی یا حقوق زنان قائل نیستند. آنها مدعی هستند که کشور در صلح‌آمیزترین وضعیت چند دهه گذشته است، و امارتی که آن‌ها بر بقایای جمهوریِ مغلوب ساخته‌اند نمایندهٔ بهتری برای افغان‌هاست…

دانشگاه‌ها: جبهه دیگری برای طالبان

طالبان سعی می‌کنند رژیمی شبیه به دوره اول حکومت خود تاسیس کنند و زنان را از حقوق اساسی خود محروم کنند. برای همین با توحش به اعتراضات واکنش نشان می‌دهند: دستگیری، لت و کوب کردن، و تهدید زنان معترض…

زیر سایه طالبان: مکاتب مخفی

طالبان برای تعطیلی لیسه‌ها بهانه‌های مختلفی می‌آورند. اما به اذعان برخی از افراد خودشان، تعطیلی مکاتب توجیه دینی ندارد. از طرفی دختران بیشتر مقامات طالبان در لیسه‌ها و دانشگاه‌های خارج از کشور تحصیل می‌کنند…

تعلیم داکتران زن؛ شیوهٔ متناقض طالبان برای تفکیک زنان

طالبان می‌خواهند زنان از زنان مراقبت کنند، برای همین به تعلیم داکتران زن نیاز دارند. تعلیم داکتران و پرستارانِ زن همچنین تبلیغی‌ست برای این ادعا که طالبان می‌توانند حتی با تفکیک جنسیتی، خدمات ضروری را فراهم کنند…

رشته‌های تحصیلی ممنوعه؛ امیدهای بر باد رفته

طالبان می‌گویند برای آن‌که دخترانِ بزرگ‌تر به مدرسه بروند باید «محیط اسلامی» ایجاد شود، ولی با گذشت بیش از یک سال از بازگشت‌شان به قدرت خبری از آن نیست. تندروی در میان طالبان کماکان حرف آخر را می‌زند…