طالبان نمی‌توانند زنان را مغلوب کنند

ر‌ژیم طالبان آشکارا معاهدات بین‌المللی در زمینه حقوق کودکان و زنان را که پذیرفته است زیر پا می‌گذارد. رفتار وحشیانه و ضدانسانی طالبان با زنان و دختران را می‌توان از سوی محاکم بین‌المللی مورد پیگرد قرار داد…

افغانستان بدون زنان آینده‌ای ندارد

دستور ممنوعیت تحصیلات عالی زنان، سرکوب فراگیر زنان را در افغانستان و حذف آن‌ها را از فضای عمومی تشدید کرده است. اما طالبان دیر یا زود به تلخی خواهند فهمید که افغانستان بدون زنان و دختران آینده‌ای ندارد…

بدون تحصیل، و زندانی در خانه؛ زنان آینده‌ای ندارند

نسل جوان افغانستان که در دو دههٔ گذشته متولد شده‌اند و با آزادی‌های بیشتری بزرگ شده‌اند، به سبک زندگی محصورشدهٔ طالبانی عادت ندارند. حالا هم که کشور در بحبوحهٔ فروپاشی اقتصادی و بحران بشردوستانهٔ حاد قرار دارد…

افغانستان تاریک: زن‌ستیزی طالبان مثل روز روشن است

طالبانْ زنان را به‌طور کامل از تحصیل و اشتغال محروم کرده‌اند. رفتارهای قرون وسطایی مثل شلاق زدن و سنگسار دوباره به امر عادی بدل شده است. دختربچه ها را به زور به عقد سربازان و فرماندهان طالبان در می‌آورند…

سرنوشت نامعلوم قضات زن افغانستان

بعد از اشغال مجدد طالبان، قضات زن افغانستان امنیت خود را از دست دادند. عده‌ای از این زنان به خارج از کشور گریختند. آن‌ها امیدوارند سازمان‌های بین‌المللی به همتایان‌شان در داخل کشور کمک برسانند…

زنانِ تسلیم‌ناپذیر

بسیاری از کسانی که از کشور گریختند می‌دانند که خوش‌شانس بوده‌اند، و برای همین از جامعه بین‌المللی می‌خواهند که زنان افغانستان را فراموش نکنند. اما آن‌ها در غربت هم هدف هواداران طالبان هستند…

خفقان در داخل؛ اعتراض در خارج

معترضان خارج کشور می‌گویند می‌خواهند همبستگی خود را با زنانی نشان دهند که حقوق‌شان تحت حاکمیت رژ‌یم طالبان پایمال شده است. آن‌ها می‌خواهند صدای زنان داخل کشور باشند. می‌خواهند پلی برای آن‌ها به دنیای بیرون باشند…

زنان و فعالیت‌های زیرزمینی برای دور زدن طالبان

از حدود یک دهه پیش در شهرهای مترقی‌تر کشور، باشگاه‌های مجهز به تجهیزات پیشرفته با تلویزیون‌های پلاسما و پخش موسیقی کم‌کم در میان زنانِ تحصیل کرده و مسلکی محبوبیت پیدا کرد. اما دیگر تمام شد…

زیر پوست افغانستان؛ خطرِ از دست دادن‌های بیشتر

از زمان بازگشت طالبان، تجاوز به حقوق زنان پیوسته ادامه داشته است. بر خلاف وعده‌های اولیه‌شان مبنی‌بر احترام به حقوق زنان مطابق شریعت ‌ــ‌ از جمله داشتن کار و تحصیل ‌ــ‌ طالبان به‌طور سازمان یافته زنان و دختران را از عرصه عمومی حذف می‌کنند…