With Poetry

自然に生きることを忘れ 神に逆らい 権力に溺れる男たち たたかうことが人生ではなかったのか   人生にはいろいろな瞬間がある 初めて人を好きになった時 大人に憧れを抱いた時 不正義ねへの怒りを抱いた時   必死に働き 本当の恋を知り 子どもが生まれ その子の成長と共に 自分の人生を知り   娘の美しさ 息子の寝息 人生の真っ只中で   そのことをどうやって記録に留めよう 写真だけではない人の生きかたを 詩を書かずに どうやって留めよう       With Poetry   Forgetting to live naturally Men who defy God Men addicted to power Wasn’t life to fight   There are many moments in life When you first fell […]

UN DÍA MÁS – ONE MORE DAY

Llegó lleno de bendiciones, instaló sueños, potenció esperanzas.   Un día más, un día menos.     Translation:   Arrive full of blessings, installed dreams, boosted hopes.   One more day, one day less.    

Shooting Sportsmen

Passengers in minibuses paid for their death in the morning with ten liras. The cupboard buried the sleepers, Windowpanes tore off the curtains and severed necks like guillotines. A speechless pond of blood on the asphalt Where a clamour of noise hovers. Then they came, cancelled their appointments, Picked their teeth to throw the remains […]

طالبان نمی‌توانند زنان را مغلوب کنند

ر‌ژیم طالبان آشکارا معاهدات بین‌المللی در زمینه حقوق کودکان و زنان را که پذیرفته است زیر پا می‌گذارد. رفتار وحشیانه و ضدانسانی طالبان با زنان و دختران را می‌توان از سوی محاکم بین‌المللی مورد پیگرد قرار داد…

افغانستان بدون زنان آینده‌ای ندارد

دستور ممنوعیت تحصیلات عالی زنان، سرکوب فراگیر زنان را در افغانستان و حذف آن‌ها را از فضای عمومی تشدید کرده است. اما طالبان دیر یا زود به تلخی خواهند فهمید که افغانستان بدون زنان و دختران آینده‌ای ندارد…

بدون تحصیل، و زندانی در خانه؛ زنان آینده‌ای ندارند

نسل جوان افغانستان که در دو دههٔ گذشته متولد شده‌اند و با آزادی‌های بیشتری بزرگ شده‌اند، به سبک زندگی محصورشدهٔ طالبانی عادت ندارند. حالا هم که کشور در بحبوحهٔ فروپاشی اقتصادی و بحران بشردوستانهٔ حاد قرار دارد…

افغانستان تاریک: زن‌ستیزی طالبان مثل روز روشن است

طالبانْ زنان را به‌طور کامل از تحصیل و اشتغال محروم کرده‌اند. رفتارهای قرون وسطایی مثل شلاق زدن و سنگسار دوباره به امر عادی بدل شده است. دختربچه ها را به زور به عقد سربازان و فرماندهان طالبان در می‌آورند…

سرنوشت نامعلوم قضات زن افغانستان

بعد از اشغال مجدد طالبان، قضات زن افغانستان امنیت خود را از دست دادند. عده‌ای از این زنان به خارج از کشور گریختند. آن‌ها امیدوارند سازمان‌های بین‌المللی به همتایان‌شان در داخل کشور کمک برسانند…

زنانِ تسلیم‌ناپذیر

بسیاری از کسانی که از کشور گریختند می‌دانند که خوش‌شانس بوده‌اند، و برای همین از جامعه بین‌المللی می‌خواهند که زنان افغانستان را فراموش نکنند. اما آن‌ها در غربت هم هدف هواداران طالبان هستند…