آیا زنان افغانستان همه چیز را باخته‌اند؟

در این کشور سنتی وجود کارکنان زن برای تماس با زنان حیاتی است، و فروپاشی اقتصاد باعث شده تا سازمان‌های غیردولتی بزرگ‌ترین کارفرمایان باشند؛ هزاران کارمند زنِ مشغول به کار در این سازمان‌ها نان‌آور خانواده‌های خودشان بودند…

آپارتاید جنسی افغانستان: درس‌های طالبان علیه زنان

طالبان جدید با بهره‌برداری از دستگاه تبلیغاتی قوی و با نمایشی فریبکارانه خود را به عنوان گروهی میانه‌رو جلوه دادند و بعد از بیست سال این بار قوی‌تر از قبل برگشتند. اما آپارتاید جنسی‌شان تغییری نکرده است…

زنان افغانستان راز دل‌شان را بازگو می‌کنند

گاهی صدای زنان افغانستان از خیابان‌های کابل و دیگر شهرها در قالب اعتراضات کوچک و بزرگ به گوش می‌رسد. گاهی صدای‌شان را از زبانِ زنان خارج‌نشین می‌شنویم. اما معمولا افکارشان فقط در خلوت و خفاء بیان می‌شود…