آسیای میانه و شرق اروپا: ارزش‌های سنتی و بحران‌های تازه، خشونت خانگی را تشدید کرده است

قربانیان خشونت خانگی با موانع ساختاری، اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو هستند. مکانیسم‌های ساختاری و حقوقی علیه خشونت خانگی نه تنها ناکافی است، که در نتیجهٔ گفتمان سنتی و مردسالار و زن‌ستیزِ جامعه، بیشتر تضعیف هم می‌شود…

تعلیم داکتران زن؛ شیوهٔ متناقض طالبان برای تفکیک زنان

طالبان می‌خواهند زنان از زنان مراقبت کنند، برای همین به تعلیم داکتران زن نیاز دارند. تعلیم داکتران و پرستارانِ زن همچنین تبلیغی‌ست برای این ادعا که طالبان می‌توانند حتی با تفکیک جنسیتی، خدمات ضروری را فراهم کنند…

وضع صحی مادران و نوزادان در افغانستان «بحرانی» است

از زمان بازگشت طالبان، اثری ترسناک شکل گرفته است. ظاهرا هیچ رابطهٔ علّیِ واضحی مشاهده نمی‌شود چون طالبان نمی‌گویند ”شما نمی‌توانید به مراقبت‌های صحی دسترسی داشته باشید“. بلکه بیشتر شبیه یک مرگ تدریجی است…