بامداد – خانه‌ی شعر در تبعید

فراخوان

تاریخ پرآشوب معاصر چنان پر نشیب و فرو رونده است که گاه نام زندگی را میشود ، مرده گی گذاشت . در جامعه یی که زندگی فراموش میشود ، انسان های آن برای ادامه ی زندگی فقط روزها و لحظه ها را نابود میکنند. گاه نفس کشیدن نشانه ی حیات نیست . انسان هایی که آزادی ، عدالت ، شادی و امید از آن ها سلب شده است ، چطور ممکن است احساس زنده بودن داشته باشند.

مردم افغانستان در وضعیتی زیر سلطه ی نظام طالبانی زندگی میکنند که هنر ، شعر، موسیقی ، امید ، شادی در کشورشان ممنوع است . در پی ممنوعیت آموزش ،کار ، سفر و تحصیل برای زنان وممنوعیت موسیقی ، آواز و رقص  این بار طالبان فرمان ممنوعیت سرودن شعر را نیز صادر کرده اند. هرچند بدیهی است که کسی نمیتواند شعر، شعور، احساس ، عاطفه و تفکر انسان ها را به بند بکشد ، اما صادر شدن این فرمان ها غیر اخلاقی ، غیر منصفانه و تحقیر کننده است .

ما بر این گواهی داده میتوانیم که شعر از دل سیاهی ها و آشوب های تاریخ همواره تپنده و رونده جریان داشته است . از دل جبر زمان و رنج بی شمار تاریخ سربلند بیرون آمده است . اما گاهی فکر کردن به محال بوده گی شعر- تکان دهنده است. محال شعر ، قدغن شدن شعر و ممنوعیت سرودن حالت وجودی نمیتواند داشته باشد . اما تفکر این حالت وجودی ویرانگر است . « بامداد» خانه ی شعر در تبعید افغانستان است  که به جمع آوری ، ثبت ، ترجمه و انتشار آثار در ممنوعیت – در تبعید می پردازد . « بامداد» در اولین فراخوان خود از شاعران افغانستان خواسته است تا اشعار خود را برای نشر و پخش – و برای مبارزه با این ممنوعیت محال بفرستند.

اینک با نشر این فراخوان « بامداد» از تمام شاعران جهان میخواهد تا لحظه یی به محال شعر و ممنوعیت شعر فکر کنند و برای هم سویی و همراهی با شاعرانی که قدغن و سانسور شعر را تجربه میکنند،  شعری بنویسند و به آدرس « بامداد» خانه ی شعر در تبعید ارسال کنند.

با نشر این فراخوان ” بامداد” از شاعران ، انجمن های شعری و فرهنگی جهان که معتقد به آزادی و برابری هستند ، دعوت میکند در این حرکت هنری – اعتراضی در کنار شاعران افغانستان باشند. همچین از هر کمک برای گسترش این پلاتفورم و هر همکاری در جهت  ثبت ، انتشار ، ترجمه و پخش این اشعار شود ، استقبال میکنیم .

از شما میخواهیم خود را در سرزمینی تصور کنید که شعر ، شادی ، اندیشیدن و آزاد ی ممنوع است . سپس آنرا در قالب شعر برای ما بنویسد . « بامداد» این اشعار را جمع آوری و منتشر خواهد کرد . این حرکت نماد همبستگی شاعران جهان و نمود تسلیم ناپذیری و پایداری شعر و همزمان کنشی انسان گرایانه علیه ستم ، بی عدالتی و سرکوب است !

باما بپیوندید .

ایمیل :    Afghanistan.poetry@gmail.com

مهلت ارسال اشعار : ۱۰- مارچ – ۲۰۲۳